Mateřská škola Prachatice

V dubnu 2003 došlo ke sloučení čtyř škol v regionu města Prachatice. Vznikl jeden právní subjekt – Mateřská škola Prachatice, Krumlovská 223 se třemi odloučenými pracovišti Zahradní 96, Česká 674, Skalka 180. Jejím zřizovatelem je Město Prachatice. Celková kapacita školy je 473 dětí, rozdělených do 17 tříd. Pracuje zde 59 zaměstnanců, z toho 35 pedagogů a 25 provozních. Součástí MŠ jsou tři školní jídelny. Na pracovišti Česká je prádelna, která zabezpečuje praní prádla pro všechna pracoviště. Školní jídelna na Krumlovské vaří obědy i pro MŠ Nebahovy. Ze školní jídelny v České se strava dováží na pracoviště Skalka.

Škola pracuje podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož základě mají jednotlivá pracoviště vypracovaný svůj vlastní školní vzdělávací program, který odpovídá specifickým potřebám a zvláštnostem pracovišť.

Ukázka z naší fotogalerie

MŠ Prachatice Copyright © 2010 - 2024 Mateřská škola Prachatice, Všechna práva vyhrazena.

Webdesign by profiStránky.cz