Charakteristika školy MŠ Nebahovská

Odloučené pracoviště Nebahovská 1015 je součástí Mateřské školy Prachatice. Provoz  byl zahájen  1. září 2016.  Je jednotřídní s celkovou kapacitou 28 dětí. Jedná se o smíšenou třídu, kam dochází děti od dvou do šesti let věku. Škola je umístěna v areálu Nemocnice Prachatice. Tvoří je jedna třída s hernou a přilehlé prostory (šatna, sklad pomůcek, výdejna jídel, úklidová místnost a zázemí učitelek). Hygienické zázemí pro děti je umístěno v sousedství tříd. Strava je dovážená z odloučeného pracoviště Česká, která vaří i pro pracoviště Skalka. Škola má svůj vlastní vchod. Veškeré místnosti i vstup do MŠ jsou bezbariérové. Dostatečně velké prostory třídy umožňují vytvoření podnětného prostředí, center ke hrám i míst pro odpočinek. Areál školy obklopuje členitá zahrada, vybavená skluzavkou, houpačkami, pískovištěm a dalšími herními prvky, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách.

MŠ Prachatice Copyright © 2010 - 2024 Mateřská škola Prachatice, Všechna práva vyhrazena.

Webdesign by profiStránky.cz