Informace o výši stravného

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a v souladu s přílohou č. 2 této vyhlášky jsou stanoveny pro stravování dětí v MŠ Prachatice tyto finanční limity: 

Děti do 6 let věku:
 přesnídávka8 Kč
 oběd20 Kč
 svačina7 Kč
 celkem35 Kč
 
Děti, které mají odklad školní docházky a v průběhu školního roku dovrší věk 7 let:
 přesnídávka8 Kč
 oběd22 Kč
 svačina7 Kč
 celkem37 Kč

MŠ Prachatice Copyright © 2010 - 2024 Mateřská škola Prachatice, Všechna práva vyhrazena.

Webdesign by profiStránky.cz