Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se záměry RVP PV.

SVĚT DĚTSKÝMA OČIMA je název našeho školního vzdělávacího programu, jehož cílem je vytvořit dětem bezpečné a dostatečně podnětné prostředí, rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí. Probouzet v dětech aktivní zájem a dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahou ukázat co umí, znají a dokáží. Předškolní vzdělávání je uskutečňováno přirozeným dětským způsobem ,především formou nezávazné dětské hry,kterou si děti volí. Na základě vlastního zájmu dochází ke střídání spontánních a různých činností vzájemně provázaných tak, aby se rozvíjely jejich dovednosti.

Výchovně vzdělávací program je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období a přírodních i společenských situací s nimi spojených. Integrované bloky nastiňují tématické okruhy, které na sebe navazují, doplňují a mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého.

Tématické celky máme jednotné ve všech třídách mateřské školy. Přesto nezbytnou součástí naší školy je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Rodiče jsou pravidelně informováni o činnostech a  dění v mat.škole na nástěnkách v šatně.


MŠ Prachatice Copyright © 2010 - 2022 Mateřská škola Prachatice, Všechna práva vyhrazena.

Webdesign by profiStránky.cz