Školní vzdělávací program

Naše škola je od ledna 2004 zařazena v síti škol projektu "Zdravá mateřská škola", dlouhodobě pracujeme podle vlastního programu podpory zdraví. Vycházíme z modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřských školách, RVP pro předškolní vzdělávání a evaluace naší školy.

Hlavním záměrem je upevnění mezigeneračního vztahu ( děti – rodiče – prarodiče ), posílení funkce rodiny, která vytváří a ovlivňuje osobnost dítěte.

 Nenásilně, formou hry, společnými prožitky, dodržováním zásad zdravého životního stylu, vést děti ke slušnosti, ohleduplnosti a úctě, získávání nových poznatků, vědomostí potřebých pro život.


MŠ Prachatice Copyright © 2010 - 2024 Mateřská škola Prachatice, Všechna práva vyhrazena.

Webdesign by profiStránky.cz