Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program „Rok v mateřské škole“ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. ŠVP vychází z respektování potřeb a vývojových specifik dítěte, nabízí metody prožitkového a kooperativního učení hrou. Obsah ŠVP je rozpracován do základních témat podle jednotlivých ročních období. Poloha školy v klidné části města s možností vycházek do lesů Na lázních a Pod Cvrčkovem, umožňuje pedagogům více se zaměřovat na environmentální výchovu. Třídní vzdělávací programy jsou zpracovávány do týdenních bloků. ŠVP i TVP jsou přístupné rodičům. Mohou se s nimi seznámit na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, podávat podněty, připomínky. 

ŠVP rozvíjí fyzické i duševní zdraví dítěte, respektuje přirozené potřeby dětí včetně jejich individuálního rozvoje.


MŠ Prachatice Copyright © 2010 - 2022 Mateřská škola Prachatice, Všechna práva vyhrazena.

Webdesign by profiStránky.cz