Školní vzdělávací program

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z možností a podmínek které nám naše MŠ nabízí. Umístění je sice v centru panelákové zástavby, ale v nedaleké blízkosti rozsáhlého lesa s nepřebernými možnostmi a nabídkou trávit v přírodě maximum času po celý rok. Nabízí se velká zahrada, prostorové podmínky, uspořádání tříd a jejich vybavení, vlastní školní kuchyně, ale i potřeba vést děti ke zdravému životnímu stylu, aktivnímu způsobu života, pozitivnímu vidění světa a smyslu pro humor. Prioritou je ukázat dětem, jaké krásy a dobrodružství v sobě skrývá příroda okolo nás, zprostředkovat jim poznání její moudrosti a zákonitosti a všechno to, co nemohou vidět z oken aut. V tomto směru pak doplnit působení rodiny.

Náš školní vzdělávací program jsme nazvali „Co se skrývá v Paraplíčku“.

Obsah ŠVP v zásadě představuje integrovanou soustavu tematických celků, které jsou rámcové a rozpracovány v třídních vzdělávacích programech se specifiky jednotlivých tříd. Záměry a vzdělávací nabídka jsou pro pedagogy obecné, aby umožňovaly reagovat na diagnostiku třídy, na zkušenosti dětí, bylo možné využít nahodilých situací a prostoru pro kreativitu a další doplňkový program. Struktura tematických celků je postavena tak, aby byl dostatek času pro spontánní činnosti dětí, pohybové aktivity jsou tematicky zaměřené s rozloženou zátěží, jsou součástí každého tematického celku a některé tematické celky jsou na ně explicitně zaměřené. Výchova a vedení ke zdravému životnímu stylu je zastoupena v každém tematickém celku. Děti se účastní rozhodovacích procesů, na kterých prokazují míru osvojení zásad zdravého životního stylu. Součástí každého tematického celku je osvěta a aktivizace rodičů.

Třídní vzdělávací program jednotlivých tříd vymezují specifika a podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné působení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro danou třídu.


MŠ Prachatice Copyright © 2010 - 2022 Mateřská škola Prachatice, Všechna práva vyhrazena.

Webdesign by profiStránky.cz